Een groene vijver ? Zo komt u er snel vanaf !


Iedereen kent het probleem van een groene vijver, maar wat moet je wel en wat moet je niet doen om er snel vanaf te komen ? Vijverwater dat groen wordt is een indicatie dat er iets mis is met uw vijver. In dit artikel gaan we uitgebreid in op dit fenomeen.

Een groene vijver ? Wat nu ?

Een groene vijver is vaak niet een op zichzelf staand feit. Bij groen vijverwater zullen er ook vaak andere problemen zijn.

Vaak zullen ook de zuurstofplanten in de vijver niet of nauwelijks groeien. Daarnaast zal er bij een groene vijver ook geconstateerd worden dat de waterwaardes niet ideaal zijn.
Hoe gaat u nu te werk ? Niemand zit erop te wachten groen water in de vijver, waardoor je nauwelijks meer in de vijver kunt kijken.

Groen vijverwater verhelpen kunt u doen door onderstaand stappenplan te volgen. Aan de hand van dit stappenplan kunt u weer snel van uw vijver genieten en zal het de groene vijver helder maken.

groene vijver helder maken

Oorzaak groene vijver

Bij een groene vijver is de oorzaak zweefalg. De groene algen in de vijver zijn zweefalgen. Het zijn kleine eencellige plantjes die heel makkelijk kunnen overleven en zich razendsnel vermenigvuldigen.

U zult zich de vraag stellen : hoe krijg ik mijn vijver helder ?

Op het moment dat uw vijver helemaal groen is, is het vermenigvuldigingsproces in volle gang.

U zult moeten ingrijpen om van het probleem af te komen. Afwachten tot de zweefalgen verdwijnen heeft weinig zin.

Alleen het vijverwater verversen heeft ook geen zin. De zweefalg zal aanwezig blijven en binnen afzienbare tijd opnieuw tot problemen leiden.

Doordat de zweefalg (plantje) enorm groeit en voor overlast zorgt, betekent dit dat andere planten, en dan met name zuurstofplanten niet of nauwelijks groeien.

Het is dus zaak om de balans terug te vinden om tot een structurele oplossing te komen en op deze manier groen vijverwater te voorkomen.

Een groene vijver : Stappenplan om ervan af te komen

Hoe gaat u nu te werk bij een groene vijver ? Door eenvoudig dit stappenplan uit te voeren kunt u binnen enkele weken weer genieten van een kraakheldere vijver :

1. Verhoog de waterhardheid

Hard water is een vereiste om de vijver helder te krijgen. De gh waarde van de vijver is bij een groene vijver vaak erg laag. Op deze manier zult u zorgdragen voor groeiende zuurstofplanten.

Door regelmatig de waterhardheid op niveau te brengen (waarde GH = 10)

Gebruik GH plus om dit te bewerkstelligen. (Direct te bestellen via Bol.com)

Tip : Lees ook eens dit artikel : Vijverwater testen

2. Zorg voor voldoende CO2

Zuurstofplanten zijn afhankelijk van CO2 om te kunnen groeien.

Door een goed werkend vijverfilter, dat tevens voor circulatie zorgt in de vijver, wordt de CO2 productie op gang gebracht.

Tevens kunt u KH plus gebruiken om direct CO2 te verhogen. (Direct te bestellen via Bol.com)

3. Bestrijd de zweefalg in de vijver

U zult de aanwezige zweefalgen in de vijver moeten vernietigen. De vijver algenvrij maken – of zoveel mogelijk – is dus van groot belang.

Een goede methode hiervoor is het installeren van een UVC lamp of UV-C filter. (bestellen via Bol.com)

Door de UV straling aan het vijverwater bloot te stellen worden zweefalgen direct gedood. Belangrijk daarbij is dat u de juiste UV lamp gebruikt.

In dit artikel leest u daar meer over : “Hoeveel watt moet de vijver uv lamp zijn ?

De UV lamp dient ook jaarlijks vervangen te worden ! Het beste is dus om dit meteen in het voorjaar te doen.

4. Meer zuurstofplanten in de vijver aanbrengen

Nadat u bovenstaande stappen heeft uitgevoerd en de hoeveelheid zweefalg in de vijver aanmerkelijk is verminderd, kunt u meer zuurstofplanten in de vijver aanbrengen.

zuurstofplanten vijver

Door meer zuurstofplanten in de vijver te plaatsen, zorgt u direct voor meer evenwicht in de vijver. Een vijver die volstaat met groeiende zuurstofplanten zal vaak ook een heldere vijver zijn !

In dit artikel leest u hoeveel zuurstofplanten nodig zijn :

Het heeft dus geen nut om zuurstofplanten te planten in een vijver vol zweefalg ! Doordat het evenwicht op dat moment verstoord is, zullen de jonge zuurstofplanten geen tot weinig kans krijgen tegen de eencellige zweefalgen.

Doe dit dus pas nadat de vijver weer enigszins helder is en nadat de waterwaarden goed op peil zijn !

De balans zoeken voor een gezonde plantengroei en dus vermindering van de eencellige zweefalgen is gelegen in de volgende indicatoren :

  • Zuurstofplanten
  • Kooldioxide (CO2)
  • Mineralen

Zuurstofplanten

De waterhardheid wordt uitgedrukt in GH – Als u de vijver opstart met kraanwater is de GH waarde meestal voldoende. Zuurstofplanten moeten een constante GH waarde van 10 hebben om voldoende te kunnen groeien.

Kraanwater heeft in de regel een waarde van 8 tot 10 en is dus in principe voldoende om zuurstofplanten te laten groeien.

Er is echter een groot probleem : Door regenval daalt de GH waarde in uw vijver aanzienlijk ! Regenwater verstoort dus de balans ! Van tijd tot tijd zult u de GH waarde van het vijverwater moeten controleren en aanpassen om weer op de streefwaarde van 10 te komen.

Om de zweefalg te bestrijden en op deze manier een groene vijver te voorkomen dient de vijver veel zuurstofplanten te bevatten. Op deze manier creëert u dus een natuurlijk evenwicht in de vijver – en zeker ten opzichte van de eencellige zweefalg – dat dus ook een ‘plantje’ is.

Doordat de zuurstofplanten voedingsstoffen uit het vijverwater opnemen, zal de groei van zweefalg in bedwang gehouden worden.

Het bijplaatsen van zuurstofplanten doet u overigens pas, nadat de vijver weer enigszins helder is. Als u ze in de vijver plaatst op het moment dat de vijver nog helemaal groen is, zullen de aanwezige zweefalgen zich tegoed doen aan de CO2 en op die manier kan de situatie alleen maar verergeren.

CO2 productie

CO2 of kooldioxide is noodzakelijk om vijverplanten en dus ook zuurstofplanten te laten groeien. Het installeren van een biologisch vijverfilter zorgt voor voldoende CO2 productie in het vijverwater en zal troebel vijverwater helder kunnen maken.

Naast het reinigen van het vijverwater zorgt de vijverfilter ook voor circulatie in het water die de CO2 op gang brengt. Het toevoegen van KH kan zorgen voor extra CO2 in het vijverwater.

Een vijver helder houden zonder filter is toch mogelijk. Door een goede circulatie in de vijver te hebben, waardoor er toch voldoende CO2 productie plaats kan vinden, kunt u dit doel toch bereiken. In de praktijk echter is een vijver met vijvervissen en vijverplanten

De PH-waarde van de vijver dient niet onder 7,5 te komen. Ook deze waarde is dus belangrijk om regelmatig te meten. De PH waarde geeft de zuurgraad van het vijverwater aan en daarmee indirect ook het CO2 gehalte. Een gezonde vijver heeft circa 5mg CO2 per liter vijverwater nodig.

Mineralen

De hoeveelheid mineralen in het vijverwater is belangrijk voor met name zuurstofplanten. Mineralen vormen de voedingszouten voor zuurstofplanten en dienen in voldoende mate aanwezig te zijn.

Als de waterhardheid laag is, is dat een indicatie dat het aantal mineralen ook laag is en dat daardoor zuurstofplanten dus te weinig voedingsstoffen hebben om te overleven of überhaupt te groeien.

Door de waterhardheid te verhogen, verhoogt u dus ook min of meer automatisch het mineraalgehalte in het vijverwater.

Evenwicht in de vijver

Stel de vijver blijft groen. In bijna alle gevallen zal de oorzaak in het verstoorde evenwicht in de vijver gezocht moeten worden. De vijver algenvrij krijgen is dus niet even een middeltje aanschaffen en hopen dat daarmee het probleem zal zijn opgelost.

Toch nog vragen ? Stel ze gerust hieronder. De redactie van Vijverwereld.com zal ze daarna zo spoedig mogelijk proberen te beantwoorden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts